(Source: carlburton, via blairemau5)

nerdwire:

Hero of Time/Hero’s Shadow by Suzumi Yamisa

(via sheikahstone)